‘De sociale revolutie van Boom is vandaag begonnen’

Een zestigtal leden en vrienden, tussen 15 en 85 jaar, van PVDA Boom-Rumst waren aanwezig op de eerste Nieuwjaarsreceptie van de afdeling in het historische Steencayken. De talrijke opkomst zorgde voor groot enthousiasme.

Voor sommigen was het een blij weerzien met kameraden die ze al jaren niet meer hadden gezien, voor anderen een gelegenheid om in deze mooie historische omgeving wat bij te praten. ’t Steencaycken is nu een sociaal horeca project aan de oever van de Rupel, maar maakte oorspronkelijk deel uit van één van de vele steenbakkerijen in Boom en omgeving.

Enthousiast voorzitter en lijsttrekker Rudy Van Rompaey heette iedereen welkom. Hij zette meteen de toon: ‘De sociale revolutie in Boom is vandaag begonnen!’ PVDA-Boom Rumst is van plan de rode Rupel nieuw leven in te blazen. Dat startte met een grote bevraging onder honderden Bomenaars. Want vooraleer een programma op te maken wil de PVDA eerst luisteren naar de mensen. Wat vinden zij dat er eerst moet worden aangepakt? Hoe willen ze dat doen? Dat zal leiden naar de speerpunten van het lokaal PVDA-programma, dat vertrekt van de belangrijkste zorgen van de mensen. Een scherp contrast is dat met de manier van werken van de overige partijen. De vaudeville in de gemeenteraad van Boom, waar verkozen raadsleden uit hun partij stappen alsof het niets is, toont aan dat zij het mandaat van de kiezer niet ernstig nemen. Het gaat om postjes en gewin. Daarom wil de PVDA een totaal andere stem in de gemeenteraad brengen: die van de gewone Bomenaar, die zijn problemen op een goede manier wil opgelost zien.  PVDA is niet uit op postjespakken, maar wil van onderuit samen met de Bomenaar, oplossingen bieden.

Nora getuigde hoe de PVDA-leden tijdens de wijktochten met allerhande problemen in aanraking kwamen. Er zijn de mensen in armoede die zich te pletter lopen tegen een onbegrijpende bureaucratie. Daar bieden mensen als Nora persoonlijk hulp. Bijvoorbeeld om te zorgen dat zo een gezin niet afgesloten wordt van drinkwater. Of er is de zaak van de open riolen. Sommige wijken van Boom lijken wel de middeleeuwen. Tot op heden bood het gemeentebestuur geen oplossing voor dat ernstig probleem dat de volksgezondheid in gevaar brengt. Daarom trok PVDA ermee naar de pers, om alvast te beginnen met het probleem publiek te maken.

Nationaal PVDA voorzitter Peter Mertens verheugde zich over het groot aantal nieuwjaarsrecepties van de partij die dit jaar doorgaan in de provincie. Dat bewijst dat ze in volle groei is. Hij legde uit dat de PVDA op drie punten verschilt van alle anderen. Wij hebben principes en wij houden ons daar aan. Wij zijn integer en dus bij ons geen plaats voor zakkenvullen of postjesjagen. En ten derde de sociale strijd. Wij verdedigen dat enkel via sociale strijd de wereld zal veranderen en dat elke sociale strijd zal kunnen rekenen op de daadwerkelijke steun van onze partij. De voorzitter werd bedankt met een fles streekbier en een bierglas met daarin gegraveerd “Eerst de mensen, niet de winst”.

Een omhaling bracht €213 op, steun van gewone werkende mensen voor de PVDA afdeling Boom-Rumst. Bedankt!

Het fotoverslag van de Nieuwjaarsreceptie vind je hier.