Boomse PVDA-jongeren in actie voor heropening openluchtzwembad

In aanloop naar de verkiezingen roeren ook de PVDA-jongeren zich. Zij maken van de heropening van het openluchtzwembad hun actiepunt. In de bevraging die PVDA-Boom vorig jaar organiseerde bij 825 Bomenaars was die heropening het populairste voorstel.

 

Het zwembad was een leuke ontspannings- en ontmoetingsplaats en dat willen we terug. Dat is des te belangrijker als je je bedenkt dat heel wat Boomse gezinnen zich geen vakantie kunnen veroorloven. Iedereen weet intussen dat Boom kampt met de hoogste kinderarmoede van heel Vlaanderen. Daarom is de heropening van het zwembad één van onze speerpunten voor deze kiescampagne, die we reeds in het voorjaar lanceerden.

Het openluchtzwembad is gesloten door de huidige N-VA bewindsploeg, nadat die de subsidiemogelijkheid van de Vlaamse overheid weigerde. Daarvoor had het Boom één bestuur reeds een reeks maatregelen genomen die de sluiting in de praktijk voorbereidden, zoals het extreem duur maken van de inkom voor bezoekers van buiten Boom.

Dankzij de inspanning van de Boomse IJsberen is het zwembad in goede staat gebleven. Ook de zwembadtechnologie is intussen verbeterd. We willen opnieuw een subsidieaanvraag indienen en het zwembad heropenen voor het grote publiek. Een gezonde ontspanning voor de Boomse gezinnen is die financiële inspanning meer dan waard.

Daarom ijvert de PVDA en de PVDA-jongeren in het bijzonder voor het heropenen van het zwembad als eerste concreet actiepunt voor het nieuwe bestuur.