Er is een alternatief voor de problemen in de Boomse gemeentepolitiek

Boom, de carrousel blijft draaien… dit keer is het Abdel El-Hajoutti, een gemeenteraadslid van Boom één, die in de toekomst verder gaat zetelen als onafhankelijke. Is er dan werkelijk geen alternatief om tot een goed beleid te komen voor de Bomenaar?

De man is teleurgesteld in de platte politieke spelletjes, zo zegt hij in zijn ontslagbrief. Oplossingen voor de problemen vindt men door te luisteren naar de Bomenaars. En dat doet de PVDA. De problemen zijn er en ze zijn ernstig. Op onze wijktochten waarbij we met PVDA-Boom reeds meer dan 600 Bomenaars bevraagd hebben komen ze langs alle kanten naar boven. Zo is er het reële probleem van armoede in veel Boomse gezinnen, er zijn de open riolen in Noeveren en de Bassinstraat, de vergiftigde kleiputten tussen Terhagen en Boom, de niet opgeloste overlast van Tomorrowland voor de buurtbewoners, en ga zo maar door. Allemaal ernstige problemen. Ze vergen een oplossing die door de huidige politieke partijen niet geboden wordt. In tegendeel, op dit moment zorgen die gevestigde partijen voor een onverantwoorde onbestuurbaarheid van onze gemeente.  

PVDA Boom biedt een alternatief.  Samen met de bewoners de problemen naar voor brengen en oplossingen aanvoeren. Dat is ons DNA en dat is wat we doen.  Geen gekibbel in gemeenteraadszittingen dat nergens toe leidt. Maar reële oplossingen afdwingen van onderuit. Daarom zijn onze mensen actief in diverse comités. Daarom bieden we concrete hulp bij een gezin dat door waterafsluiting bedreigd wordt. Daarom brachten we het probleem van de open riolen in de Gazet van Antwerpen en het Nieuwsblad.  

Steun daarom Rudy Van Rompaey en zijn ploeg van PVDA Boom, een partij die het opneemt voor de mensen, niet voor de postjes en de winst. Help ons bij het verder ophalen van bevragingen, kom naar onze activiteiten, zoals de Nieuwjaarsreceptie zondag 21 januari om 14u30 in ’t Steencaeyken, en draag je steentje bij voor een beter Boom.  

Je kan je ook aansluiten bij de enige authentiek linkse partij van de gemeente op www.boom.pvda.be/lidworden