Gebrek aan democratie nekt Boomse N-VA-meerderheid

De bom net ontploft, de scherven nauwelijks geruimd en het nieuws heeft zich als een lopend vuurtje verspreid. Drie gemeenteraadsleden en één schepen van de Boomse N-VA-afdeling kondigden in de gemeenteraad van donderdag 19 oktober aan dat ze voortaan als onafhankelijken zullen zetelen. Ze klagen het gebrek aan democratie binnen hun partij aan.

Gemeenteraadsleden Mark Van Heel, Britt Willems, Juan Roca Cervera en schepen Ils Blommaerts leefden al een tijdje in onmin met de werking van het Boomse college van N-VA-burgemeester Jeroen Baert. Ze hekelen dat alles in beperkte kring wordt bedisseld en zo de inspraak buiten spel wordt gezet.

Dat de gemeenteraad wordt genegeerd door de N-VA-meerderheid is niet nieuw. Nu blijkt dat zelfs sommigen van haar eigen vertegenwoordigers uit de besluitvorming worden geweerd. Betrouwbare getuigenissen bevestigen dat ook leden van het partijbestuur, dat maandelijks bijeenkomt in het biljartlokaal van café Lipstick, niet eens weten waar de burgemeester en schepenen mee bezig zijn. Een partij die niet eens een democratisch debat toestaat in haar eigen rangen, hoe kan die ooit democratie organiseren voor het geheel van onze gemeente?

Het gebrek aan democratie van de N-VA-meerderheid komt ook tot uiting in haar houding tegenover de Boomse bevolking. Meer dan eens doet het gemeentebestuur allerlei beloftes aan bezorgde wijkbewoners, waar dan uiteindelijk niets van in huis komt. Denk maar aan het dossier van de Bassinstraat.

Burgemeester Jeroen Baert laat ondertussen weten dat hij blij is met het opstappen van de deloyale N-VA’ers en zo met een propere lei verder kan. Terwijl hij de steun van zijn eigen partijmandatarissen verliest, onder meer door alle democratische principes aan zijn laars te lappen, vraagt hij simpelweg de steun van de voltallige gemeenteraad. Hoe ver kan je van de realiteit af staan? Het feit dat de man er financieel bijzonder goed in zit, terwijl de doorsnee inwoner van zijn gemeente het met veel minder moet doen, helpt natuurlijk niet om zijn geloofwaardigheid hoog te houden. Vergeten we niet dat Boom een van de gemeentes met de hoogste armoedegraad is. Hoe kan hij zich ooit inleven in de situatie en de noden van de gewone Bomenaar?

De PVDA doet op een heel andere manier aan politiek: luisteren naar de mensen en samen met hen van onderuit krachtsverhoudingen opbouwen om de zaken te keren. Pas als veel Bomenaren samen in beweging komen, kunnen we de dingen veranderen. Daarom doet de PVDA Boom op dit moment een grote bevraging. We bevragen de komende maanden honderden inwoners van onze gemeente. Vul jij ook onze grote bevraging in?