Geslaagde Kick Off barbecue in wijk Kruiskenslei.

Zaterdag 23 juni organiseerde de PVDA van Boom – Rumst een originele kick off van de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober.  Het werd een volkse barbecue in de wijk Kruiskenslei. De PVDA heeft grote ambities in Boom. Ze wil voor de eerste keer een verkozene halen bij de komende gemeenteraadsverkiezingen. De Rupelstreek opnieuw echt rood maken. Dat is het doel van de ploeg van PVDA-lijsttrekker en vakbondsdélégué Rudy Van Rompaey.

Er was veel volk en veel ambiance op de Kruiskenslei op 23 juni. Een 80-tigtal mensen schoven aan voor de barbecue. De kinderen haalden hun hartje op in het springkasteel. De eerste echt open activiteit van de PVDA te Boom was helemaal zoals het hoort te zijn. Iedereen steekt een handje toe waar nodig om een tafel bij te schuiven of iemand te helpen. Veel gewone mensen. Vriendschap en kameraadschap, ook over de culturen heen. Lekker eten en een kopje koffie of een glaasje frisdrank, bier, wijn of muntthee.

Halt aan de kinderarmoede

Lijstrekken en voorzitter Rudy Van Rompaey stelde het kiesprogramma en de belangrijkste speerpunten van de campagne voor. Boom is koploper van de kinderarmoede in Vlaanderen. Volgens een onderzoek van Kind en Gezin verdubbelde sinds 2001 het aantal kansarme kinderen in Vlaanderen. Volgens datzelfde onderzoek groeien in Boom maar liefst 38 kinderen op 100 op in armoede. PVDA Boom roept op om de kinderarmoede en armoede in het algemeen als prioriteit nummer 1 aan te pakken in de gemeente. ‘Het is onbegrijpelijk en onaanvaardbaar dat in een gemeente die Tomorrowland huisvest, het duurste festival van Europa, de kinderarmoede het grootst is van Vlaanderen’, aldus lijsttrekker Rudy Van Rompaey. 

Gezellig.JPG

 

Ondanks de omvang van het probleem is er geen structurele aanpak van de armoede in Boom. Zo een aanpak betekent in de eerste plaats werken aan jobs en aan betaalbaar wonen. Er zijn initiatieven zoals De tuin van de kleine chef, Boem petat en Boomkewies, maar die halen de mensen niet uit de armoede.  Het is hoogtijd dat er een gemeentebestuur komt dat de belangrijkste problemen eerst aanpakt. Vandaag investeren ze in extra camera’s, in een dure nieuwe locatie voor de bibliotheek, of in een futuristisch bushokje met koffiebar dat slecht bereikbaar is voor wie ouder is of minder goed te been. First things first. Met een kinderarmoede die een dramatische hoogte bereikt vindt PVDA-Boom dit niet echt de prioriteit. 

Een schepen voor aanpak van armoede

Daarom heeft de lokale afdeling van de PVDA als eerste eis in haar programma een schepen van armoede. Een structurele aanpak van het armoedeprobleem moet de belangrijkste bevoegdheid worden van de eerste schepen van Boom. Het gemeentebestuur moet een plan opmaken voor aanpak van de armoede en de schepen dient drie maal per jaar verantwoording af te leggen aan de bevolking via de gemeenteraad.

Behoud de prachtige natuur van onze kleiputten

De Provincie sloot een akkoord met de BAM waarbij de BAM de volledige 36 ha mag ontbossen en de kleiputten en het volledige deelgebied er rond mag volstorten met 4.5 miljoen m3 grond van Oosterweel. Als we hen laten doorgaan gaat dit prachtig natuurgebied verloren. Daarom eist de PVDA het behoud van het huidige profiel van de kleiputten van Boom en Terhagen (Schorre 2). Zo blijven ze bewaard als historisch erfgoed én als groene long voor onze gemeente en de ruime omgeving. We wachten natuurlijk de verkiezingen niet af om hier werk van te maken. De petitie met eis voor het nul alternatief met een minimale boomkap kan je hier ondertekenen:  https://boom.pvda.be/petitie_red_onze_kleiputten.

Heropen het zwembad

Tijden de grote bevraging die PVDA hield onder de Bomenaars was het populairste voorstel de heropening van het zwembad.  Het is onbegrijpelijk dat in een gemeente, waar zoveel mensen met weinig middelen wonen, het openluchtzwembad niet meer toegankelijk is voor de Bomenaar. Zwemmen is een laagdrempelige zomerse ontspanning. De PVDA kiest resoluut voor een gemeente waar jongeren en ouderen elkaar kunnen ontmoeten en aangenaam samen hun tijd doorbrengen in het openluchtzwembad. Daarom zullen we actie voeren todat het zwembad terug heropend wordt.

Gezellig2.jpg

Een programma in functie van de gewone man

Het programma behandeld verder ook de thema’s gezonde gemeente, gemeente van kinderen en jongeren, mobiliteit, inspraak, diversiteit en duurzaamheid. Er is hard op gewerkt om het tot een mooi geheel te maken: een programma voor een gemeente op mensenmaat, niet op centenmaat. Voor het schrijfwerk aan onze mooie programma-brochure konden we rekenen op de eerste dame op de lijst, Nora Offeciers en coach Katrien Demuynck. We maakten van de gelegenheid gebruik om ze in de bloemetjes te zetten.

Bloemen_voor_Nora_en_Katrien.jpg

PVDA Boom gaat voor een sociaal, gezond, levendig en liefdevol Boom met inspraak voor jou!

34984922_2211053285589234_1859967275801509888_o.jpg36268062_2211067028921193_7293915858106056704_o.jpg