Goed Wonen Rupelstreek rekent fors door

Sociaal wonen aan sociale tarieven ?

Een bewoonster van de sociale woningen schrok zich een hoedje toen ze onlangs een factuur uit de brievenbus viste ten bedrage van exact 851,60 euro, een hele hap uit het bescheiden pensioentje van de dame. De afzender: Goed Wonen Rupelstreek.

 

Goed Wonen Rupelstreek rekende het bedrag aan voor de installatie van een eenvoudige lavabo, zonder extra materialen. Uit het detail van de factuur, opgesteld door de privé-firma die de installatie deed, bleek dat ze maar liefst 550 euro aan 11 werkuren en 3 x verplaatsingskosten aangerekend … Goed Wonen zag hier geen graten is en stuurde de factuur zonder correctie gewoon door naar de bewoonster, met stempel van Goed Wonen ter goedkeuring erop. Pas nadat de bewoonster protest aantekende tegen deze gang van zaken gaf Goed Wonen toe dat er fors werd doorgerekend. Het bedrag werd gehalveerd, maar daarmee is de kous niet af …

 

Sociaal wonen aan sociale tarieven ?

Een normale gang van zaken kan je dit niet noemen, zeker niet vanwege een sociale woningmaatschappij. Sociale woningen worden nu eenmaal voorzien om mensen met weinig of bescheiden inkomens ook deftige huisvesting aan te bieden, recht evenredig met hun financiële draagkracht. Daar past het doorrekenen van zulke willekeurige en buitenissige bedragen niet in. De sociale huur-appartementen blijven ook eigendom van Goed Wonen, elke investering in het patrimonium komt ten goede van Goed Wonen en is bijgevolg voor rekening van de maatschappij.

GW_Golf.JPG

Nog meer …

Het voorval met de lavabo is niet het enige feit waarmee Goed Wonen uit de bocht ging.  Toen in 2013 omgevingswerken doorgingen aan de sociale woningen in de Kunstlaan in Boom, kwamen de kelders van de bewoners plots onder water te staan. Goed Wonen gaf toe dat het omwille van die werken misging. De kelders werden gesloten omdat het watervrij houden van de kelders te veel zou kosten, zonder garantie op blijvend succes, aldus Goed Wonen. De bewoners verloren hun opbergruimte, waarvoor ze huur betaalden. Na aandringen en een bescheiden media-actie van de bewoners kwam Goed Wonen met een voorstel voor de pinnen. De bewoners kregen een kelderruimte aangeboden in de kelderruimte van het appartementsgebouw van Goed Wonen aan de overkant van de A12. Maar daarvoor zouden ze de drukke en gevaarlijke A12 moeten oversteken en extra betalen. Extra betalen voor een ruimte die voorheen in de huurprijs verrekend was is niet correct en niet in overeenkomst met de sociale doelstellingen van een sociale huisvestingsmaatschappij. Er wonen ook veel oudere mensen in de sociale woningen, vaak slecht te been en een oversteek is voor hen geen optie …

 

Hoe kon het zover komen ?

 

Hoe is het zover kunnen komen dat een sociale huisvestingsmaatschappij er zo’n praktijken van willekeurig fors doorrekenen op nahoudt ? Voor de doorbraak van de door rechts gedomineerde gemeentebesturen en hun vertegenwoordiging in allerlei beheerraden werden werken verricht door het technisch personeel van Goed Wonen zelf. Goed Wonen Rupelstreek had toen voor de meeste specialismen (elektriciteit, loodgieterij, schilderen, …) geschoolde technici in huis en stuurde die ook langs als er iets moest worden opgeknapt. De kosten werden gedragen door GoedWonen. Met de installatie van de nieuwe beheerraden van Goed Wonen werden voorzitters aangesteld van centrumrechtse tot rechtse signatuur. Plots kromp ook het technisch personeelsbestand van Goed Wonen. Sinds de gemeenteraadsverkiezingen van vorig jaar oktober 2018 is de huidige voorzitter van GoedWonen door NVA afgevaardigd. Samen met Open VLD, die voorheen het voorzitterschap van Goed Wonen claimde en de kelderruimten liet doorrekenen aan de bewoners van de Kunstlaan, vaart deze partij een neoliberale koers. Is het dan toeval dat Goed Wonen zo’n praktijken hanteert en buitenpsorige bedragen zonder verpinken aan vrije-markt-prijzen aan de bewoners presenteert ?

GW.JPG

Hoe moet het verder ?

 

Goed Wonen moet haar gewone rol terug opnemen, namelijk het verhuren en beheren van sociale woningen aan prijzen op maat van haar bewoners en de vrije markt buiten haar werking houden. Privé ondernemingen kunnen af en toe (gespecialiseerde) opdrachten uitvoeren, maar de kosten daarvan mogen niet worden doorgerekend aan de bewoners. Daarvoor is er terug genoeg (technisch) personeel nodig, dat de werkdruk aankan om het uitgebreide patrimonium van Goed Wonen Rupelstreek in goede staat te houden. Dat werkte tot voor de komst van de neoliberale partijen vlotjes tot ieders tevredenheid. Met de komst van rechtse neoliberale partijen en hun afgevaardigden in de beheerraden van Goed Wonen Rupelstreek kwam de onrust en het fors doorekenen zonder rekening te houden met de financiële draagkracht van haar bewoners. We laten dit niet passeren en zullen gepast reageren op zulke uitwassen. Bewoners van de sociale woningen mogen hun ervaringen altijd met ons delen, zodat we ons pleidooi voor meer sociale inbreng in sociaal wonen krachtig kunnen staven.

 

GW_blokken.JPG