Inleiding: Partij voor een gemeente op mensenmaat

Partij voor een gemeente op mensenmaat

Boom is het hart van de Rupelstreek. Het ligt midden prachtige maar bedreigde natuurgebieden aan de rand van de rivier. De Rode Rupel, zo is de streek bekend. De gemeente heeft een traditie van strijd voor sociale rechten en daar wil PVDA Boom bij aanknopen. De PVDA is dé sociale oppositie van Boom. Die stem van de gewone mens, de stem van onderuit, willen wij vanaf 2018 ook in de gemeenteraad brengen. We willen niet alleen de oppositiekampioen zijn in de raad, maar vooral ook in de wijken, onder het volk. De locomotief is niet het langste stuk van de trein. De locomotief is dát stuk dat de rest op gang trekt. Zo is het ook met de PVDA: samen met heel veel Bomenaars, actiecomités, burgerinitiatieven, vakbonden, jongeren... zetten wij dingen mee in gang die tot nog toe stilstonden.

Bij de PVDA noemen we dat: straat-raad-straat. Met een luisterend oor pikken we problemen op in de wijken (straat). Die brengen we dan op de gemeenteraad, waar we ook een oplossing voorstellen (raad). Dat debat koppelen we dan opnieuw terug naar de wijk (straat). En ondertussen mobiliseren we mensen om niet af te wachten, maar zélf de dingen te veranderen. Kleine dingen en grote dingen. Wij geloven in de kracht van mensen.

De PVDA doet op een heel eigen manier aan politiek. Onze politici leven aan een gemiddeld inkomen en staan hun zitpenningen af aan de partij. Zo houden we postjesjagers buiten. En zo vervreemden PVDA-verkozenen nooit van de mensen die hen verkozen hebben. Dat onze principes niet veranderen ‘eens je verkozen bent’ bewijzen onze gemeenteraadsleden die we al tientallen jaren hebben in gemeenten als Zelzate of Herstal. Dat bewijzen ook onze parlementsleden, zoals Raoul Hedebouw, die de stem van het gewone volk naar het parlement brengt. Of dat zien we ook bij onze dokters die al meer dan 40 jaar gratis kwaliteitsvolle geneeskunde leveren in de groepspraktijken van Geneeskunde voor het Volk, voor een gemiddeld loon. Onze politici luisteren naar de mensen en bouwen samen met hen de kracht op die dingen kan veranderen. Want een tegenmacht opbouwen blijft de essentie. Kijk maar naar het afvoeren van de Turteltaks. De PVDA startte een massale petitieactie en legde klacht neer voor het Grondwettelijk Hof. Samen oefenden we voldoende druk uit om de Turteltaks te laten afschaffen.

Wij willen geen gerommel in de neoliberale marge. Wij kiezen partij voor een gemeente op mensenmaat, die niet te koop is aan de hoogste bieder. We kiezen partij voor een gemeente zonder armoede. Die een eind maakt aan de schande dat meer dan één op drie van de Boomse kinderen in armoede opgroeit.

We kiezen partij voor een gezonde gemeente. We willen een sanering van de kleiputten van Deelgebied 2 met behoudt van het reliëf. We willen de overdekking van de A12 die vandaag onze gemeente in twee scheurt. Op de overkapping komt ruimte vrij voor een rechtstreekse sneltram naar Antwerpen. Ook de waterbus willen we doortrekken tot Boom. Zo kan heel wat huidig autoverkeer opgevangen worden door openbaar vervoer. We willen een gemeente zonder open riolen, waar ratten huishouden en het vuile water in open lucht stroomt met alle gevolgen voor de buurtbewoners.

We kiezen partij voor een gemeente waar jongeren en ouderen elkaar kunnen ontmoeten en over een laagdrempelige zomerse ontspanning kunnen beschikken in het openluchtzwembad.

De Grote Bevraging: unieke dialoog met 825 Bomenaars

In september 2017 startte de PVDA haar campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen met de grootste bevraging in Boom ooit. Vijf maanden lang trokken vrijwilligers door het herfst- en winterweer de straat op om een veertigtal programmapunten voor te leggen aan de mensen. Maar liefst 825 Bomenaars namen de tijd om hun gedacht te geven over wat anders moet in de gemeente. Zij kregen vragen over tien thema’s: armoede, groene gemeente en ruimtelijke ordening, volksgezondheid en welzijn, kinderen en jongeren, mobiliteit, wonen en leefbare gemeente, Tomorrowland, discriminatie en samenleving en democratie en participatie.

De deelnemers werd gevraagd de drie belangrijkste thema’s aan te geven en voor elk van de tien thema’s uit vier voorstellen het beste te kiezen. Heel wat respondenten deden ook zelf nieuwe voorstellen. Verder moesten ze aangeven in welke mate ze akkoord gingen met twee stellingen over het gemeentelijk beleid. Gemiddeld besteedden de respondenten ongeveer twaalf minuten aan het invullen van de Grote Bevraging, goed voor samen 165 uren. Dat een politieke partij op zo’n grote schaal in interactie gaat met de bevolking is uniek.

Armoedebestrijding is dé topprioriteit voor de Bomenaar

De Grote Bevraging maakt het zonneklaar: armoede staat voor de Bomenaar met stip als hoogste prioriteit genoteerd. 48% van de ondervraagden zetten armoede in de top drie van de belangrijkste thema’s. Dat is zo voor alle leeftijdsgroepen en voor alle opleidingsniveaus, ongeacht de beroepssituatie.

Na armoede volgen vier thema’s die door meer dan een derde in de top drie zijn geplaatst: wonen en leefbare gemeente haalt 38%, volksgezondheid en welzijn 35%, groene gemeente ook 35% en jongeren en kinderen 33%. Op de zesde plaats staat mobiliteit met 28%.

In de Grote Bevraging werden ook twee stellingen voorgelegd. Amper 17% van de respondenten vindt dat de gemeente voldoende luistert. De Bomenaar wil meer inspraak bij wat in de gemeente gebeurt. De Bomenaar wil ook meer en kwaliteitsvolle openbare diensten. Slechts 27% vindt de huidige dienstverlening voldoende.

Bij de populairste voorstellen vinden we op nummer één de heropening van het zwembad met 41%. Dan volgt het behoud van de kleiputten tussen Boom en Terhagen met 38%, de overdekking van de A12 met 37% en de daling van de gemeentelijke belastingen met 35%. Uit de eigen aanvullingen van de respondenten komt vooral de vraag naar meer en betere fiets en voetpaden naar voor.