Over PVDA Boom

Boom is het hart van de Rupelstreek. Het ligt midden prachtige natuurgebieden aan de rand van de rivier. De Rode Rupel, zo is de streek van oudsher bekend. De gemeente heeft een traditie van strijd om sociale rechten en daar wil PVDA Boom bij aanknopen.

Boom is vandaag doormidden gesneden door de A12. De gemeente kent de hoogste kinderarmoede in Vlaanderen. Ze gaat gebukt onder een enorme schuldenlast en een onrechtvaardig belastingbeleid. Een sprekend voorbeeld daarvan is het feit dat iedere Bomenaar jaarlijks 65 euro – vroeger zelfs 124 euro - extra gemeentebelasting betaalt, ongeacht zijn of haar inkomen. Inwoners die de eindjes nauwelijks of niet aan mekaar kunnen knopen betalen dus evenveel als de begoede Bomenaar! We hebben in Boom nood aan een sociaal beleid dat de sterkste schouders de zwaarste lasten doet dragen, dat de belastingen voor de gewone werkende mensen niet verhoogt en dat onze openbare diensten niet afbouwt. Er is werk aan de winkel voor de PVDA.

We mogen terecht trots zijn op het historisch dorpszicht van de wijk Noeveren, dat erkend is bij Koninklijk Besluit van 1986. Maar vandaag dreigt dat dorpszicht aangetast te worden door projectontwikkelaars. De trend om aan de rand van de Rupel alles vol te bouwen, mag het historisch erfgoed niet teniet doen.

Ook de mooie natuur staat onder druk. PVDA Boom ondersteunt de groepen die strijd voeren voor het behoud van de kleiputten. We mogen onze kleiputten niet dicht saneren, anders gaat er kostbare fauna en flora verloren.

Tomorrowland zet Boom wereldwijd op de kaart. Het is gekend als een van de grootste en meest succesvolle festivals. Elk jaar brengt het jongeren van over de hele wereld naar de Schorre. Maar zo’n festival zorgt uiteraard ook voor overlast voor de buurt. Van nachtlawaai en overvliegende helicopters tot moeilijke bereikbaarheid van de woningen en de kleine zelfstandigen of ondernemingen uit de buurt. En daar wringt het schoentje: noch de organisatoren, noch de gemeente hebben daar de gepaste aandacht voor. Terwijl er enorme winsten gemaakt worden, stroomt er heel weinig door om de noden van de gemeente aan te pakken, die nochtans hoog zijn. Daar wil PVDA Boom iets aan doen.

Het gemeentebestuur houdt niet van inspraak en nog minder van tegenspraak. De wijkraden hebben weinig impact en daardoor haken heel wat mensen af. De PVDA doet op een heel andere manier aan politiek: luisteren naar de mensen en samen met hen, van onderuit krachtsverhoudingen opbouwen om de zaken te keren. Pas als veel mensen samen in beweging komen, kunnen we de dingen veranderen. #PVDAstyle

Vanaf september 2017 start PVDA Boom met een grote bevraging. We willen daarbij in gesprek gaan met zoveel mogelijk Bomenaars om hen te bevragen over hun gemeente, over wat anders kan en wat beter moet. Aan de hand van die enquête gaan we ons programma voor een gemeente op mensenmaat verder uitwerken.

De PVDA is dé sociale oppositie van Boom. Die stem van onderuit willen wij vanaf 2018 ook in de gemeenteraad brengen. Wij wilen een stem zijn voor de werkende mensen, de jongeren en de mensen die het moeilijk hebben in onze gemeente. Wij willen ook de stem laten klinken van al die mensen in onze gemeente die elke dag hun nek uitsteken: die mee hun schouders zetten onder sociale projecten, die actief zijn in armoede-organisaties, oudercomités, milieuorganisaties en in bewonersvergaderingen. Wij willen tenslotte ook de stem laten klinken van diegenen in onze gemeente die zich verzetten tegen sociale afbraak, van de actiecomités die opkomen voor het behoud van de kleiputten, het dorpszicht van Noeveren en de belangen van de bewoners rond Tomorrowland. #DeSocialeOppositie