Red onze kleiputten

Sanering van de kleiputten van Schorre 2

In de jaren ‘70 waren er 14 erkende en diverse sluikstorten van Antwerpen op Schorre 2. Er werd huisvuil, asbest en gips (Prayon Rupel) gestort. Daardoor is het grondwater aangetast en is sanering noodzakelijk. De PVDA wil samen met de actiegroepen, waarin we ook actief zijn, een nul sanering waarbij het reliëf, fauna en flora behouden blijven. Zo blijven de kleiputten bewaard als historisch erfgoed én als groene long voor onze gemeente.

Ondanks beloften van open kaart en inspraak wijst alles erop dat men op dit moment in plaats van de meest gezonde de meest rendabele piste neemt, waarbij miljoenen kubieke meters grond van Oosterweel in de Schorre gaan gestort worden. Het spreekt vanzelf dat de PVDA dergelijke achterbakse beslissingen die enkel rekening houden met financiële kosten en baten niet zal aanvaarden. We zetten ons met de actiegroepen verder in voor het nul-alternatief. Er zijn trouwens ook veel onduidelijkheden over de na bestemming van het gebied bij volstorting.

TEKEN DE PETITIE