825 Bomenaren gaven hun mening in #degrotebevraging

In september startte PVDA Boom met een uitdagend project: 700 Bomenaars bevragen om te weten te komen wat zij belangrijk vinden en wat zij eerst willen aanpakken in de gemeente. Uiteindelijk hebben we in Boom 825 bevragingen opgehaald. Dat is heel wat meer dan we hadden verwacht. Het blijkt dus nog maar eens dat de steenbakkers mondig zijn!

Het doel: jij kiest!

Deze grote bevraging had als doel om het programma vorm te geven waarmee de PVDA in Boom voor de eerste keer naar de verkiezingen trekt. Zo bepaalt de gewone Bomenaar wat de speerpunten van ons en uw programma zullen worden.

We zijn fier op onze prestatie. In weer en wind hebben we sinds september elke wijk deur aan deur belopen. We stonden op (jaar)markten en festivals. Telkens om de Bomenaar zijn mening te vragen. Als je weet dat een bevraging invullen gemiddeld 8 minuten duurt dan zijn we 110 uren met de Bomenaar in dialoog geweest om zijn of haar mening te vragen!

Waarom PVDA in BOOM?

Het is duidelijk dat we in Boom een andere manier van bestuur nodig hebben.

Wij willen een Boom waar armoede geen kans krijgt. Armoede is geen tegenslag, maar een aanslag. Boom is de gemeente met de hoogste kinderarmoede in Vlaanderen. Dat moet veranderen. De aanpak van dit probleem, voor zover die er was, heeft niets uitgehaald.

Wij kiezen voor een gemeente waar iedereen meetelt, zonder tweederangsburgers, zonder angst, zonder racisme. Tegen de verdeel-en-heers van rechts en extreemrechts.

Wij kiezen voor een Boom waar er eerlijke belastingen worden geheven. De sterkte schouders (lees: diegenen die al veel te veel hebben) dienen de zwaarste lasten (belastingen) te dragen zodat gewone gezinnen en minderbedeelden enkel een faire bijdrage hoeven te doen.

Wij kiezen voor een groene gemeente met volle aandacht voor de volksgezondeid. Geen open riolen meer in Boom. Gezonde lucht door gezond openbaar vervoer, overkappen van de A12, veilige fietspaden, Schorre 2 als groene long en geen stort van Oosterweel.

Wij kiezen voor democratische wijkraden waar de bewoners een reële inspraak hebben.

Daarom willen wij met de PVDA opkomen in BOOM. Voor een sociale, gezonde gemeente, die elke dag de toekomst en de gezondheid van haar inwoners centraal zet met inspraak voor jou. Wij kiezen voor een gemeente op mensenmaat.

Wat kan jij doen? Je kan ons steunen...

Wij zijn een partij van doeners. We pakken de zaken van onderuit aan en we werken en strijden samen voor een betere wereld, voor een socialer, liefdevoller, leefbaar Boom. We zullen tegen de stoom in moeten varen om dat te bewerkstelligen. En jij kan ons daarbij helpen! 

Samen kunnen we de sociale oppositie zijn, samen starten we de sociale revolutie in Boom!