De Parkwijk: strijd loont

De bewoners van de Parkwijk  te Niel kunnen iets geruster slapen. De gemeente belooft de aankoop van 20 appartementen voor een tijdelijke huisvesting. Dat is enkel het resultaat van hun volgehouden strijd tegen de uithuiszetting en van de steun die ze daarbij kregen van de Nielse bevolking. Maar is alles nu opgelost? Samen met de Parkwijkbewoners houdt de PVDA de vinger aan de pols.

foto_1.JPG

Geplande uithuiszetting januari 2020

Begin juli. Het nieuws sloeg in als een bom. De parkwijkbewoners krijgen te horen dat ze tegen januari 2020 hun huisjes moeten verlaten. De woningen voldeden niet meer aan de huidige normen en de renovatie van de wijk zou volgens de gemeente 1 miljoen euro kosten. De gemeente gaat voor de ‘simpele’ oplossing : iedereen buiten en de Parkwijk verkopen. Een sociaal assistente zou de bewoners wat nog wat op weg helpen om een nieuwe woning te zoeken.

De mensen willen daar echter niet weg.  Ze zijn er gelukkig, ze helpen mekaar en ze genieten van gezamenlijke momenten in de gemeenschappelijke ruimte. Verschillenden van hen brachten al zelf verbeteringen aan in hun huisje. De belangrijkste renovatie die moet gebeuren is een dakisolatie. De prijs daarvan wordt per huisje op maximum 6000 euro berekend. Ver weg van de 35.000 euro die de gemeente als excuus gebruikt om niet te renoveren.

Samen sterk

De bewoners bleven niet bij de pakken zitten.  Ze trokken naar de pers en haalden de kranten en ATV. Ze kregen onmiddellijk ook de  actieve steun van de lokale PVDA-afdeling. Die zorgde voor een mooie banner, affiches en een petitie. Maar vooral voor een positieve boodschap: laat je niet doen, samen staan we sterk.

foto_2.JPG

Op 14 augustus voeren we samen actie aan de Matenstraat en op de Q-beach Party. Op 2 september, eerste schooldag, trekken we samen met de petitie naar de scholen om de ouders te spreken over de toestand in de Parkwijk. We verdelen een flyer huis aan huis en veel Nielenaren hangen de affiche ‘De Parkwijk moet blijven’ voor het raam.

Op de gemeenteraad van 3 september stemt de Open VLD - N-VA coalitie, met steun van het Vlaams Belang, vóór de verkoop van de Parkwijkgronden aan de privé.  Er zou een appartementencomplex komen. Het protest van de aanwezige Parkwijk-delegatie baat niet. 

foto_3.jpg

 

Toch is 3 september ook een keerpunt. Burgemeester Tom De Vries beseft dat de hele zaak hem wel eens veel pluimen zou kosten. Hij komt op 12 september persoonlijk langs in de Parkwijk in een poging om de gemoederen te bedaren. Dit keer zouden er echt oplossingen gezocht worden. Op 24 oktober komt hij opnieuw langs. Er zouden appartementen aangekocht worden zodat de bewoners minstens in Niel kunnen blijven terwijl het Nielderhoff gebouwd wordt. 

Eén miljoen voor renovatie? Onvindbaar. Vier miljoen voor verhuis? Beschikbaar!

De hele kwestie van de Parkwijk blijft veel vragen oproepen. Eerst werden de huisjes jaren verwaarloosd.  Dan werd dat gebrek aan renovatie ingeroepen als reden om het project te stoppen.  De door het Vlaams Wooncode verplichte renovatie tegen 2020 zou te duur zijn. De gemeente verspreidde het verhaal dat die renovatie op 35.000 per huisje of ruwweg één miljoen voor het geheel neerkwam. De bewoners vroegen de inspectieverslagen op waarop men zich baseert om dat bedrag te bepalen. Die blijken onbestaand. Er is enkel een zeer ruwe en globale maximale schatting gemaakt, die bovendien geen rekening houdt dat lang niet alle huisjes een volledige renovatie nodig hebben. Dat vaag maximumbestek komt trouwens op een kleine 32.000 euro uit, i.p.v. op de gestelde 35.000.  Maar dat is een detail.

Vandaag vindt men blijkbaar wel de 3,8 miljoen die nodig zijn voor de aankoop van een 20-tal appartementen om de Parkwijkbewoners een tijdelijke woonst te bezorgen in afwachting van een volgende verhuis naar het Nielderhoff. De woningen daar zullen ten vroegste in 2024 klaar zijn.

Dat roept toch vragen op. Een (overschat) miljoen was zogezegd onvindbaar voor de renovaties. Met dat geld hadden ze van de seniorenwoningen kleine paleisjes kunnen maken. Maar nu kan wel een kleine vier miljoen vrijgemaakt worden voor een tussenoplossing, die ook nog eens tot twee keer verhuizen op korte tijd zal leiden? Welke belangen zitten er uiteindelijk achter de verkoop van de Parkwijk?  De toekomst zal het ongetwijfeld uitwijzen en de verantwoordelijken voor dit onverkwikkelijk verhaal zullen aangewezen worden.

Blijvende steun

De PVDA blijft de bewoners van de Parkwijk steunen. We houden de druk op de ketel. Het terechte verzet van de Parkwijkbewoners om de wijk te verlaten waar ze samen een gelukkige oude dag beleven, heeft er op zijn minst voor gezorgd dat er nu gewerkt wordt aan menselijke oplossingen. De les die we daaruit trekken is dat strijd loont.

Politici worden verkozen om goed voor hun mensen te zorgen. Bejaarden zonder alternatief uit hun woningen zetten kan je daar moeilijk onder klasseren. We blijven, samen met de Parkwijkbewoners, de vinger aan de pols houden. Als er geen menselijke oplossing komt waarin de bewoners zich kunnen vinden, zou het wel eens kunnen dat het Parkwijkdossier burgemeester Tom De Vries en zijn coalitiepartner blijft achtervolgen.

Volg de belevenissen van de Parkwijk Bastards verder mee via:

https://www.facebook.com/De-Parkwijk-Bastards-101348544563210/?ref=bookmarks

 

foto_4.JPG