De senioren van de Parkwijk in Niel mogen niet uitgezet worden.

Waarom de Parkwijk moet blijven, een interview met Karina van PVDA Niel

De bewoners van de sociale seniorenwoningen in de Nielse Parkwijk worden verplicht om tegen eind dit jaar te verhuizen. We vroegen Karina Garcia van de Nielse PVDA afdeling wat er aan de hand is en waarom de PVDA de bewoners voor 100% steunt in hun opzet om in de Parkwijk te blijven wonen.

 

Kan je even uitleggen wat de plannen zijn voor de Parkwijk en zijn bewoners?

Karina: Op 3 juni 2019 kregen de bewoners van de Parkwijk in Niel te horen dat hun woningen tegen het einde van het jaar ontruimd dienen te worden. De verhuurwet van de Vlaamse Wooncode legt een aantal normen op aan sociale woningen waaraan niet alle huisjes in de Parkwijk zouden voldoen.

Kunnen deze woningen dan niet gerenoveerd worden?

Karina: Natuurlijk wel. Maar de gemeente Niel beweert dat de renovatiekosten €35.000 bedragen per woning. Om te beginnen is dit bedrag uit de lucht gegrepen. Er is nooit grondig onderzoek gedaan naar de juiste kostprijs voor deze renovatie. Het is ook zo dat niet alle huisjes dezelfde renovatie nodig hebben. Sommige bewoners hebben zelf al heel wat renovatiewerken gedaan.

Bedoel je dan dat ze die werken zelf betaald hebben?

Karina: Inderdaad. Een aantal huisjes zijn piekfijn in orde. Er werden tegels geplaatst, er hangen rookmelders, sommige bewoners zijn zelfs een lening aangegaan om een verwarmingstoestel van een gerenommeerd merk te plaatsen. De elektriciteitsleidingen zijn gerenoveerd. Alle huisjes zijn ook voorzien van dubbele beglazing.

 

Er is dus al heel wat aan de huizen aangepast?

Karina: Ja. Er zijn huisjes bij die enkel nood hebben aan dakisolatie om aan de normen te voldoen. In sommige gevallen is er meer werk aan de winkel. Maar ook hier gaat het niet om enorme investeringen. De prijs voor die renovaties bedraagt dus zeker geen €35.000 per huisje.

Indien de bewoners de Parkwijk toch zouden moeten verlaten is er dan een alternatief voor deze senioren?

Karina: Helemaal niet! In eerste instantie werd er een verhuis voorzien naar het Nielderhof maar dit project bestaat enkel nog maar op papier.

Krijgen de bewoners dan helemaal geen andere optie?

Karina: O ja, toch wel. Enkelen kregen al een aanbod om te verhuizen naar Berchem of Borgerhout…

En dat is geen oplossing?

Karina: Natuurlijk niet. We spreken hier over Nielenaren op leeftijd. Mensen die al 10 jaar en langer in de Parkwijk wonen en vaak al heel hun leven in Niel. Die verplaats je zo maar niet. Hun kinderen en kleinkinderen wonen in de buurt. Hun vertrouwde dokter, verpleegster, kinesist, enz. zijn allemaal uit de omgeving. Verhuizen naar een andere regio is echt geen optie.

Wat moet er volgens jullie dan gebeuren?

Karina: De gemeente heeft jarenlang verzuimd om de nodige verbeteringen en renovaties uit te voeren. In de vorige legislatuur kwam de Parkwijk niet eens aan bod. De gemeente moet haar verantwoordelijkheid nemen en de nodige verbeteringen laten uitvoeren.

Waarom vinden jullie dat zo belangrijk?

Karina: De menselijke waarde van een maatschappij kan je aflezen aan de manier waarop deze maatschappij omgaat met haar ouderen. En hier scoort de gemeente Niel wel heel slecht. Met PVDA vinden we het belangrijk dat er goed zorg wordt gedragen voor onze ouderen, mensen die hun hele leven hebben bijgedragen aan de maatschappij. Bovendien wonen er in de Parkwijk verschillende senioren die gedurende vele jaren hebben bijgedragen aan de economie van Niel zelf.

Zoals?

Karina: Wel, Cois bijvoorbeeld heeft gedurende een tiental jaar een druk bezocht café uitgebaat in Niel. Hij krijgt nu het voorstel om met zijn gehandicapte vrouw te verhuizen naar Berchem. Dat is toch ongehoord. En Guy is lange tijd de uitbater geweest van de Sporthal. Hij heeft zijn vorige woning moeten verlaten omdat de eigenaar het appartement verkocht heeft omwille van renovatiewerken. Guy ging er van uit dat hij in de Parkwijk zijn plekje nu wel gevonden had. En nu dit… Een echte schande is het.

Jullie blijven de Parkwijkbewoners dus steunen?

Karina: Natuurlijk steunen wij de Parkwijk bewoners, of Parkwijk Bastards zoals ze zichzelf noemen, in hun strijd. We gaan ons 100% inzetten om er voor te zorgen dat ze kunnen blijven waar ze thuishoren. Trouwens, de Parkwijk Bastards motiveren ons met hun ongelooflijke strijdvaardigheid.

 

Volg de Parkwijk bastards op de voet:

→ Like op Facebook

→Teken de petitie!