Jij hebt wel degelijk iets te zeggen!

PVDA Boom lanceert een grote bevraging en laat de Bomenaar aan het woord. We willen een einde maken aan de politiek waarbij het college van burgemeester en schepenen achter gesloten deuren overlegt en beslist en de Bomenaar achteraf nota mag nemen van de besluiten. Geen wonder dat zoveel mensen het gevoel hebben dat ze niets te zeggen hebben.

Dat zien we bij de PVDA wel even anders. De politieke cultuur die zegt dat de inspraak van de Bomenaars begint en ophoudt bij het kleuren van een paar bolletjes op een kieslijst, is aan ons niet besteed. Het politieke beleid in onze stad is voor ons een voortdurende dialoog tussen Bomenaars, raadsleden en bestuur.

Om die visie meteen concreet te maken, starten we een grote bevraging. We hebben de ambitie om minstens 700 Bomenaars te bevragen over de grote thema’s die iedereen aanbelangen: armoede, wonen, mobiliteit, diversiteit, gezondheid, Tomorrowland … We willen weten waar de Bomenaars van wakker liggen, welke uitdagingen voor hen belangrijk zijn, welke ideeën ze hebben, hoe Boom er volgens hen in de toekomst uit moet zien.

De bevindingen die uit deze bevraging naar voor komen, zullen mee bepalen hoe ons programma voor de verkiezingen van 2018 vorm zal krijgen. Wij trekken niet naar de verkiezingen zonder mee te nemen wat er in de straten van onze gemeente leeft. En het is onze ambitie om straks, wanneer we onze verkozenen naar de gemeenteraad kunnen sturen, dat principe hoog te houden. PVDA-verkozenen vertolken wat er om hen heen leeft. Zodat de Bomenaars straks kunnen zeggen: “Wij hebben wel degelijk iets te zeggen.”

De PVDA is een partij die mensen graag actief betrekt bij haar activiteiten. Om van onze bevraging een succes te maken, kunnen we heel wat helpende handen gebruiken. Begin alvast met de bevraging hier zelf in te vullen. En misschien wil je in je omgeving, bij familie en vrienden, wel mensen aanspreken om dat ook te doen. Laat het ons zeker weten.

Bedankt. 

“Wij gaan voor de toekomst: samen voor een sociaal, gezond, levendig en liefdevol Boom met inspraak voor jou.”

 

Foto, PVDA