Skip to content

Bassinstraat Boom, open riolering anno 2017

Bassinstraat Boom, open riolering anno 2017

Wie de actualiteit van de gemeente Boom een beetje volgt, weet dat ze met heel wat problemen te kampen heeft. Eén ervan is de dramatische kinderarmoede, een ander de torenhoge schuldenlast. Een ander tot op heden tamelijk onbekend probleem, dat nochtans al heel lang aansleept, is de aanwezigheid van een open riolering in de Bassinstraat.

De bewoners van nummers 51 tot 67 moeten er anno 2017 leven met een open beek, waarin afval- en rioolwater ongefilterd terechtkomt. Alleen als het hoogwater is, kan het sterkvervuilde goedje gedeeltelijk afgevoerd worden naar de grote vergaarbekkens van Aquafin onder de Heldenplaats. Als het stortregent, overstromen de koertjes van de bewoners en loopt de viezigheid de achterbouw en de veranda’s binnen. Is het droog en warm weer, dan blijft er een stinkende brij achter die ratten aantrekt.

Het is duidelijk dat dit een gevaar inhoudt voor de volksgezondheid en veiligheid van de betrokken bewoners en de buurt. De beek bevat sterkt vervuild water, vol bacteriën. Het water verspreidt een vreselijke stank, de wind doet de rest.

De fundering van de muren van de huizen staan in de beek. De gevolgen hiervan laten zich raden. Twee muren zijn al ingestort en in de beek beland. Een andere bewoner ziet zijn koertje zienderogen verder verzakken. De scheuren in de muur zijn stille getuigen. Nog een bewoonster moet moedeloos toezien hoe haar binnenmuren verder beschimmelen.

Maar er dreigt een nog ernstiger probleem. Aan de overkant van de beek staat een afgedankte fabriekshal eveneens met haar fundamenten in het brakke water en de muren ervan zijn heel wat hoger en dikker dan die van de huizen een paar meter verder. Je mag er niet aan denken wat het gevolg zou zijn als die zouden instorten.

Tot overmaat van ramp bestaat de dakbedekking van die fabriekshal (net zoals andere in de omgeving) uit asbestgolfplaten die geleidelijk aan, net zoals de muren, verder afbrokkelen. Asbest is levensgevaarlijk. Letterlijk. Het veroorzaakt een specifieke onbehandelbare vorm van longkanker. En ook de massale hoeveelheden regenwater van deze hallen, inclusief asbest, worden naar de beek afgevoerd.

De bewoners signaleerden deze problemen al verschillende keren aan het vorige en aan het huidige Boomse gemeentebestuur. Het gemeentebestuur stelde een expert aan die in een verslag van 9 januari 2017 duidelijk vaststelt dat er twee muren zijn ingestort. Daarnaast waarschuwt de expert ook voor de gevaren van instorting van nog andere muren, waaronder die van de fabriekshallen. Geen wonder dat de bewoners van de Bassinstraat zich zorgen maken. Hun zorg over volksgezondheid, veiligheid en waardevermindering van het onroerend goed in hun buurt, is volledig terecht.

Intussen kondigde het gemeentebestuur aan dat ze een buis gaat leggen in de beek, om het rioolwater af te voeren. De vraag blijft of dit voldoende is als oplossing. Het blijft verder onduidelijk of ze ook iets zullen doen aan het instorten van de muren. En tenslotte hebben we ook grote vragen rond de kwestie van het asbest. De PVDA steunt de eisen van de bewoners en is bereid om mee te ijveren voor een volledige oplossing van het probleem.

Foto's, PVDA Boom