Skip to content

Boom neemt kaap

Boom neemt kaap

De PVDA nam voor het eerst deel aan de gemeenteraadsverkiezingen te Boom. De partij wist met haar authentiek links programma 5% van de Bomenaars te overtuigen. Daarmee haalt ze spijtig genoeg net geen zetel. Maar de groeitrend van authentiek links wordt ook in Boom bevestigd.

De PVDA laat een nationale partij, namelijk Open VLD, en de rechtse scheurlijst Boom Vooruit achter zich. De mooie uitslag van de partij komt niet uit de lucht gevallen.  Ze werd behaald zonder grote middelen, puur op vrijwillige inzet en overtuigingswerk van haar leden. 'De PVDA is een ander soort partij. We moeten het niet hebben van dure campagnes en bergen glimmende foldertjes. We zijn een partij van de actie, van en voor de gewone mensen' zegt voorzitter Rudy Van Rompaey.

De PVDA werkte haar programma uit op basis van een grote bevraging waar 825 Bomenaars aan deelnamen. Uit die bevraging haalde ze de speerpunten van haar programma: strijd tegen armoede, betaalbaar wonen ook voor rusthuisbewoners, het redden van de kleiputten, de overkapping van de A-12 en de heropening van het openluchtzwembad. Het uitgebreid programma van PVDA-Boom staat online op www.boom.pvda.be sinds begin juni 2018. Enkele andere partijen hebben het duidelijk niet kunnen laten om er zich aan te inspireren. 'We hebben daar niets op tegen' zegt Rudy Van Rompaey', 'Vanuit de straten en de wijken zullen we ze wel de nodige duwtjes in de rug geven om hun mooie beloftes waar te maken. Want veel mensen hebben er genoeg van om om de zes jaar eens een politieker aan hun deur te krijgen met mooie beloften, die daarna weer de schuif in gaan'.

'Met onze  5 % bij deze allereerste verkiezingsdeelname hebben we een solide basis gelegd voor de verdere electorale doorgroei van onze partij hier te Boom' vervolgt Rudy. 'Ondertussen is ons ledenaantal verdriedubbeld en hebben heel wat nieuwe vrijwilligers een handje toegestoken in de campagne. PVDA staat op de kaart in Boom. We waren ook voortdurend aanwezig op het terrein, niet enkel in de laatste week om kiezers te overtuigen zoals de klassieke partijen dat doen. Bomenaars kennen ons van acties en petities voor het behoud van de kleiputten, voor de heropening van het zwembad, tegen armoede, tegen de open riolen enzoverder.'

De aanwezigheid van PVDA in Boom is volgens Rudy Van Rompaey een wissel op de toekomst. Zij zal ervoor zorgen dat het armoedeprobleem en het betaalbaar wonen onder de aandacht blijft. Zij trekt het verzet tegen het dichtgooien van de kleiputten en voor het oplossen van het open riolenprobleem. Zij zal verder ijveren voor concrete actie rond het overdekken van de A12. De PVDA verbindt zich ertoe om de noden en de zorgen van de gewone mensen aan te pakken en het beleid onder druk te zetten om er iets aan te doen.

Wil je de PVDA van Boom steunen? Mail ons op boom@pvda.be of neem contact op met Rudy Van Rompaey via 0495 71 82 78