Skip to content

Indy krijgt dankzij actie PVDA een parkeerplaats.

Indy krijgt dankzij actie PVDA een parkeerplaats.

Je zal maar een zware handicap opgelopen hebben door een verkeersongeval. Dat is wat Indy overkwam. Na vier jaar kon ze nog altijd geen beroep doen op haar rechten als gehandicapte. Daarom besloot PVDA Boom onmiddellijk een handje toe te steken.

Indy werd gehandicapt na een zwaar ongeval in 2014.  In februari 2018 vroeg het gezin een gehandicaptenparkeerplaats aan voor de woning omdat Indy in april voor de 32ste keer geopereerd wordt. Ze zal veel pijn hebben en niet mobiel zijn.

Die parkeerplaats kon niet volgens de gemeente gezien Indy niet over een gehandicaptenkaart beschikt. Maar die kaart kon door allerlei vertragingen in het dossier pas aangevraagd worden bij FOD Sociale Zaken in december 2017. Het duurt gemiddeld zes maand voor je zo een kaart dan toegestuurd krijgt. PVDA Boom richtte zich daarop tot alle democratische partijen in de gemeenteraad om een menselijke oplossing te vragen voor het parkeerprobleem. Er kwam een belofte dat dat tegen 10 april in orde zou zijn, net op tijd voor de operatie.

Maar op 10 april was er niets in orde. Dus trok PVDA Boom naar de pers. Dankzij
die media aandacht was de parkeerplaats voor de woning snel opgelost. De gemeente voorziet nu in een plaats in afwachting dat de gehandicaptenkaart in orde komt.

Je hebt rechten, maar je moet ze ook krijgen

 “Iedere keer als ik hoor over zo’n ongeval denk ik, weer een gezin dat in geldnood en miserie belandt”. (mama Jacoline)

Indy heeft op 8 januari 2014 een zwaar verkeersongeval gehad. Ze is door het oog van de naald gekropen. Ze lag meer dan zes maanden in het ziekenhuis en onderging dertig operaties. Haar mama moest stoppen met werken om voor Indy te zorgen, het gezin viel terug op één loon.

Niemand hielp hen, ze wisten niet welke steun ze konden aanvragen. Hoge ziekenhuisfacturenfacturen bleven binnenstromen. Daarna kwamen de herinneringskosten, intresten, deurwaarders. Zo geraakte het gezin in geldnood en belandde in de schuldbemiddeling. In november 2017 was de vaststelling van de handicap door het FOD Sociale zaken nog altijd niet in orde. Dus veel rechten konden ze ook niet aanvragen.

Met PVDA Boom leerden we het gezin kennen toen we in november deur aan deur gingen met de grote bevraging. We besloten onmiddellijk om te helpen het dossier in orde te krijgen. Midden december kwam de vaststelling van handicap door FOD Sociale Zaken. Maar veel rechten zijn verloren omdat ze niet met terugwerkende kracht kunnen aangevraagd worden. We hebben in onze samenleving beschermende rechten opgebouwd voor mensen die door ziekte of ongeval in nood geraken. Maar er is een gebrek aan bereikbaarheid en behulpzaamheid om ook echt beroep te kunnen doen op waar je recht op hebt. De bureaucratie is voor veel mensen een onbegrijpelijk en ondoordringbaar kluwen. Zo komen solidaire maatregelen uiteindelijk niet ten goede aan wie ze nodig heeft. De PVDA wil een automatische toekenning van rechten, zodat de zware problemen waar Indy’s gezin mee te kampen kreeg nooit meer gebeuren.