Skip to content

Open riolen te Boom

Open riolen te Boom

PVDA Boom is bezig met een grote bevraging van de inwoners rond gemeentelijke thema’s. Dankzij de vele contacten met de Bomenaars bij het ophalen van de bevraging stootten PVDA-lijsttrekker Rudy Van Rompaey en zijn ploeg op een ongelofelijk probleem. De gemeente Boom telt anno 2018 minstens twee open riolen in de Bassinstraat en op Noeveren. Bovendien worden de huizen, grenzend aan het open riool in de Bassinstraat, nog eens omgeven door afgedankte fabrieksgebouwen met asbestgolfplaten als dakbedekking.

Het Boomse gemeentebestuur neemt ondanks eerdere beloften geen initiatief. PVDA Boom wil de problemen samen met de bewoners in handen pakken en startte daarvoor met een vaststelling van de concrete feiten en een fotoshoot. Een eerste stap bestaat erin de problemen kenbaar te maken en op te sporen of er zich in Boom nog op andere plaatsen gelijkaardige situaties voordoen. Gazet van Antwerpen en Het Laatste Nieuws publiceerden op 9 januari 2018 over het probleem op basis van onze informatie.

Bron: Gazet Van Antwerpen

Bassinstraat

Niemand die het doodlopend straatje van de Bassinstraat in wandelt vermoedt dat zich achter de huisnummers 51 tot 67 een open riolering bevindt. Maar wie de koertjes of platte dakbedekking van de huizen betreedt wordt geconfronteerd met een minder fraai beeld. Daar bevindt zich achter de ganse lengte van de huizenrij een open riool. Van bijna alle gezinnen komt daarin het afvalwater ongefilterd terecht, ook van de wc. Als het stortregent staan de koertjes van de bewoners onder water. Bij droog weer staat het waterpeil zo laag dat het een stilstaande beek is, wat vooral in de zomer stankoverlast en rattenplagen veroorzaakt.

De bewoners maken zich veel zorgen, want naast de gevolgen voor de volksgezondheid is er ook het veiligheidsaspect. De muren van de koertjes en de achterbouw staan namelijk met hun fundering in de riolering. Als gevolg hiervan zijn er al twee muren ingestort en in de beek beland. Een andere bewoner ziet zijn koertje zienderogen verder wegzakken, met scheuren in de muur en constant metselwerk als gevolg. Een andere bewoonster ziet moedeloos toe hoe haar binnenmuren verder beschimmelen. 

De open riolering is niet het enige probleem voor de buurtbewoners van de Bassinstraat. De huizen worden er eveneens omringd met afgedankte fabrieksgebouwen, waarvan de dakbedekking uit asbestgolfplaten bestaat. Deze brokkelen alsmaar verder af en zo komt het asbestafval ook mee in het open riool terecht. Eén de fabrieksgebouwen bevindt zich op nauwelijks 2,5 meter van de huizenrij, staat eveneens met haar fundering in de beek en zou een ware ravage aanrichten als de muren zouden instorten. 

Het Boomse gemeentebestuur is al lang op de hoogte van de open riolering en het gevaar dat dit meebrengt voor de volksgezondheid en veiligheid van de buurtbewoners. Het stelde zelfs een expert aan. Die stelde in zijn verslag van 9 januari 2017 de instorting van de twee muren vast en waarschuwde daarin ook voor het gevaar van instorting van nog andere muren, waaronder eveneens de hoge muren van de fabriekshal. Maar tot op heden gebeurde daar niets mee. 

Noeveren 

Op Noeveren doet zich een gelijkaardig probleem voor. Ook daar stroomt achter de tuinen van de huizen ter hoogte van Noeveren 330 een open riolering. Het vervuilde water komt ook hier ongefilterd in het riool terecht. Buurtbewoner Kristof Braekmans staat ons vriendelijk te woord over de gevolgen ervan voor de buurtbewoners. In de eerste plaats is er de stankoverlast, die onze neusgaten vult terwijl we terzelfdertijd uitleg krijgen van Kristof. De stank en de vervuilde beek trekt eveneens ratten aan. Wat zal dat geven in de lente- en de zomermaanden ? De gevaren voor de volksgezondheid baart de buurtbewoners zorgen, ondanks het feit dat sommigen onder hen al het initiatief namen om het gedeelte beek op hun grond af te dekken. Daardoor is het probleem natuurlijk niet van de baan, want het vervuilde water zoekt zijn weg in de omringende ondergrond. 

Booms gemeentebestuur laat bewoners in de steek 

Buiten het zeer gebrekkige stutten van de overliggende fabrieksmuur is er ondanks de vele beloften anno januari 2018 nog niks wezenlijks ondernomen door het gemeentebestuur. De volksgezondheid en veiligheid van de buurtbewoners van de Bassinstraat is nog altijd niet gegarandeerd, ook niet op het vlak van het omringende asbestgevaar. Evenmin als de buurtbewoners van Noeveren hebben ze tot op heden bereidheid ondervonden van het gemeentebestuur om de problemen grondig aan te pakken.   

Zowel Schepen van openbare werken Francis Sanchez als Burgemeester Jeroen Baert (beiden N-VA) zagen zich genoopt om op de zaak te antwoorden, nu ze in de krant kwam.  Ze verwijzen beiden naar het feit dat het om ‘privéterrein’ gaat. Lees: ‘de bewoners moeten het probleem op eigen kosten oplossen’. Een bewoonster van Noeveren wijst er op dat dat simpelweg niet haalbaar is. De gemeente wil de afvoer van afvalwater en regenwater splitsen. Maar ze willen ook dat iedereen aansluit aan de straatkant, en daar zit het probleem.

Bij een heel aantal huizen liggen keuken en vaak ook badkamer een verdieping onder het straatniveau, voor veel mensen wil dit zeggen dat ze de afvoer moeten verplaatsen van achteraan naar vooraan (dus vloeren van verschillende ruimtes opbreken) + twee pompen installeren in de kelder voor de gescheiden afvoer. Dit zou veel te hoge kosten met zich meebrengen. Bovendien is er het reële risico dat bij zware regenval de rioleringen dermate onder druk komen te staan dat het water terug naar binnen zou stromen. Regenwater is nog vrij proper, afvalwater daarentegen.... Buiten de stank is er dan ook nog kans op zware schade (natte muren, elektrische toestellen, vloerbekleding enz.). De wijk heeft voorgesteld aan de gemeente om ofwel het afvalwater en regenwater achteraan te verzamelen en dan op het lager gelegen deel van Noeveren terug aan te sluiten op de riolering, of om het achteraan te verzamelen en dat de gemeente een pomp voorziet om het naar straatniveau te pompen. Maar daar gaat de gemeente niet op in. Het is natuurlijk onaanvaardbaar dat de bewoners al deze zware kosten zelf zouden moeten dragen. PVDA-Boom neemt de problemen van de mensen serieus en is van plan om door te gaan tot er een oplossing komt. Heb jij ook een dergelijk probleem te menden? Dat kan via boom@pvda.be of via Facebook

 

debug info: this is the footer for domain boom
debug info: this is the footer for domain for existing data