Skip to content

Jos D'Haese eist onmiddellijke sanering asbeststort kleiputten Boom

Jos D'Haese eist onmiddellijke sanering asbeststort kleiputten Boom

De kleiputten van Boom-Rumst zijn een unieke biotoop en de groene long van de regio. Maar het gebied werd doorheen de jaren ook gebruikt als afvalstortplaats. Er bevinden zich 13 stortplaatsen in de Boomse kleiputten. Daar is ook een asbeststort bij, doordat Eternit er tussen 1970 en 1983 productieresten stortte. Dat bevindt zich naast de Bosstraat in Boom. Op zaterdag 23 januari hielden we een actie aan de visvijver in deelgebied 2, Terhagen. 

Het asbest ligt er al jaren aan de oppervlakte.

Dit vormt een groot risico voor de volksgezondheid en voornamelijk voor de bewoners van Boom en Rumst. Reeds in 2015 bevestigde OVAM dat er binnen het jaar gesaneerd moest worden. Er ligt onder meer Crocidoliet, de gevaarlijkste asbestsoort. Ongebonden asbest kan bij droog en winderig weer meegenomen worden door de wind. Volgens de rapporten tot wel zo'n 500m ver.

Één zo’n vezel kan een dodelijke asbest gerelateerde kanker veroorzaken.

Ook gebonden asbest zet zich na verloop van tijd om tot een ongebonden versie. De gevraagde dringende sanering is nog steeds niet aangevat. Enkel voorlopige en tijdelijke afschermingswerken zijn uitgevoerd.

55ha natuur te ontbossen

In plaats van dit asbeststort, dat zo’n 4,5 ha groot is, prioritair te saneren plannen de Provincie Antwerpen en de Vlaamse Waterwegen, die eigenaar zijn van het gebied, 55ha natuur te ontbossen om het geheel van de kleiputten te gebruiken als grondstort voor 4.3 miljoen m³ Oosterweelgrond. Voor die lucratieve deal is men van plan de grootste ontbossing in Vlaanderen uit te voeren. Het zou de natuur twintig tot dertig jaar kosten om zich te herstellen. In dit scenario weten we ook niet hoelang de werken zouden duren ivm het storten van de Oosterweelgrond. Wat het herstel van de natuur nog eens vertraagt.

Voor de PVDA moet de prioriteit in deze zijn: het asbeststort onmiddellijk ten gronde saneren en zoveel mogelijk natuur behouden.

PVDA Boom vraagt de gemeente Boom om haar verantwoordelijkheid op te nemen en alle nodige en mogelijke stappen te ondernemen om voor een onmiddellijke en definitieve sanering van het asbeststort te zorgen. We moedigen iedereen aan om de petitie van het comité ‘Red Onze Kleiputten’ te ondertekenen. Dat zal toelaten dit hoogdringende punt toe te lichten op de volgende gemeenteraad.

Om die vraag kracht bij te zetten kwam Jos D'Haese, Vlaams fractievoorzitter en specialist ecologie binnen de PVDA, de toestand van het asbeststort ter plaatse vaststellen.

debug info: this is the footer for domain boom
debug info: this is the footer for domain for existing data