Skip to content

PVDA staat op tegen racisme

PVDA staat op tegen racisme

Zondag 21maart is internationale dag tegen racisme. Daarom organiseerden de PVDA afdelingen van Boom-Rumst, Niel, Willebroek, Duffel, Klein Brabant en Hemiksem een gezamenlijke actie aan het Fort van Breendonk.

Rond 11 uur verzamelden zich een dertigtal deelnemers in Breendonk voor een korte statische actie. ‘Het racisme is vandaag in opmars en ook het racistisch geweld neemt toe’ stelt Rudy Van Rompaey vast. ‘Daarom voeren we actie. Rechts gebruikt het racisme volop en schaamteloos om mensen te verdelen. Terwijl we net solidariteit nodig hebben om de crisis het hoofd te bieden. Het racisme verhindert dat we samen de echte verantwoordelijken van onrecht en ongelijkheid bestrijden. Daarom verzet de PVDA zich tegen elke vorm van racisme. Mensenrechten gelden voor iedereen gelijk.’

Daarop nam Eline De Wachter uit Niel het woord in naam van Redfox, jongeren organisatie van de PVDA. Hieronder haar woorden: ‘Hallo, iedereen. Vandaag de dag strijden wij continu tegen corona, voor het mentaal welzijn van jongeren en tegen de onderdrukking van minderheidsgroepen in onze samenleving. Corona is een gevaarlijk ding, maar er is nog een ander virus dat al veel langer verspreid wordt in deze maatschappij: racisme.

Decennia lang werden mensen van kleur behandeld als minderwaardig in onze samenleving en vandaag wordt het wereldbeeld van sommige mensen en partijen daar nog steeds door beïnvloed. Je merkt racisme op school, in de gezondheidssector, als je naar een woning of een job zoekt … En de meldingen van racisme stijgen jaar na jaar. We moeten onze stem laten horen want solidariteit en samenwerking zijn sterker dan het virus! Om het met de woorden van Angela Davis te zeggen: In a racist society it is not enough to be non-racist. We must be anti-racist. Of in het Nederlands: In een racistische samenleving is het niet voldoende om niet racistisch te zijn. We moeten anti-racisten zijn.

Daarna zou Nadia Charradi van PVDA Mechelen het woord nemen. Helaas was ze om gezondheidsredenen last minute verhinderd. Heidi van de PVDA-werking Klein Brabant las haar tekst voor: ‘Welcome, marhaba, bienvenue, Willkommen, welkom, Shalom! Overal in de wereld protesteren mensen vandaag tegen racisme, staan mensen op de barricades omdat ze hun stem willen laten horen. Ik ben hier omdat het nodig is. Racisme is een vergif. Het bestaat al honderden jaren in golven maar nu steekt het opnieuw de kop op. De rechtse partijen gebruiken het volop en schaamteloos om mensen te verdelen. Terwijl we solidariteit nodig hebben om de economische en klimaatcrisis het hoofd te bieden.

“Black Lives Matter” ontstond in de VS tegen de racistische moorden door de politie. Maar ook in België zijn heel wat mensen omwille van hun huidskleur het slachtoffer van politiegeweld of overleden door politiegeweld. Semira Adamu, kleuter Mawda en de Brusselse jongeren Mehdi en Adil zijn maar enkele van veel te veel gevallen, hier in België. Racisme is geen fake probleem, maar een virus dat de samenleving verziekt en de werkende klasse doelgericht verdeelt en verzwakt. Erover zwijgen zullen we dan ook nooit doen. Samen laten we zien dat we ons niet laten verdelen. Stop racisme! Gelijke rechten voor iedereen!’

We danken iedereen die van deze actie een succes maakte. In het bijzonder onze kameraad en TV-icoon Wim Offeciers, die ondanks zijn hoge leeftijd, de bijtende kou trotseerde om op deze symbolische plaats een statement te maken tegen racisme.

Foto's in het verslag zijn genomen door Katrien Demuynck.

FOTOREPORTAGE DOOR PIETER VANDENDRIESSCHE

Je vindt zijn instagram pagina (@reframed_photography) hier terug.