Skip to content

Vaudeville in Boomse gemeenteraad: oude wijn in nieuwe zakken

Vaudeville in Boomse gemeenteraad: oude wijn in nieuwe zakken

Op 19 oktober stapten drie gemeenteraadsleden en één schepen van de Boomse N-VA-afdeling uit de meerderheid. Ze beweerden die stap te zetten wegens de niet democratische besluitvorming en het gebrek aan transparantie rond financiën in de partij van Burgemeester Baert. Ze zouden voortaan zetelen als onafhankelijken.

Ondertussen worden deze ex N-VA–ers in de armen gesloten door de oppositie van Boom één en Groen, die nu plots nieuwe meerderheden kan vormen.  Of dat zoveel beter is voor de Bomenaar valt te betwijfelen. We zijn er natuurlijk niet tegen dat dure projecten zoals de elektrische deelfietsen en het absurd kostelijk NVA-CD&V-VLD bushokje afgevoerd worden. Dat laatste had dan wel een koffiebar en toilet, maar zou een stuk verderop komen te liggen en vooral onmogelijk te bereiken zijn voor ouderen en minder validen.

Maar betekent het afvoeren van die twee projecten dat men een andere politiek gaat voeren? Dat men consequent de aanpak van de noden van de gewone Bomenaar prioritair gaat stellen? Neem nu de belasting die sinds 2006 werd ingevoerd onder leiding van Boom één om de financiële put van het OCMW ziekenhuis te vullen. Ze werd oorspronkelijk zogezegd voor één jaar ingevoerd, maar we betaalden ze dit jaar nog steeds. Aanvankelijk bedroeg ze 124 euro per jaar, nu nog ‘slechts’ 65 euro per jaar, ongeacht het inkomen. Die belasting werd nu stopgezet, met terugwerkende kracht voor 2017.  Dat betekent dat iedere Bomenaar zijn gestorte 65 euro van dit jaar terug zou kunnen krijgen.  

Het lijkt op het eerste gezicht een positieve maatregel. Laten we om te beginnen niet vergeten dat het dezelfden zijn die deze onrechtvaardige belasting instelden, die ze nu eindelijk laten ophouden. Weliswaar vele jaren later dan ze beloofden. Intussen heeft elk gezin, arm of rijk, al meer dan 1000 euro afbetaald voor een schuld die zij niet gemaakt hebben!  Het feit dat ieder gezin een vast bedrag betaalt ongeacht zijn of haar inkomen is onrechtvaardig en onverantwoord. Inwoners die de eindjes nauwelijks of niet aan mekaar kunnen knopen betalen evenveel als de gegoede Bomenaar! Dat men 12 jaar later 65 euro teruggeeft is een schamele troost. In onze ogen is dat zelfs gebrek aan respect. De verkiezingen staan voor de deur, begrijpt u?

We hebben in Boom nood aan een sociaal beleid dat de sterkste schouders de zwaarste lasten doet dragen, dat de belastingen voor de gewone werkende mensen niet verhoogt en dat onze openbare diensten niet afbouwt. We hebben ook nood aan structurele oplossingen voor de armoede in onze gemeente. Wist u dat de kinderarmoede in Boom de hoogste is van het land? ‘U kent Boom als de thuishaven van Tomorrowland of de plek waar de A12 onder de Rupel duikt, maar de gemeente is ook het tranendal van de kinderkansarmoede in Vlaanderen. Meer dan 37 procent groeit er op in een kansarm gezin’ schreef De Standaard vorig jaar.  Die onaanvaardbare toestand moet prioritair aangepakt worden. Uit de eerste resultaten van onze bevraging blijkt ook dat dit de Bomenaar nauw aan het hart ligt.                  Wij horen ook graag uw mening.