Participatie over de Kleiputten? Daar zullen we zelf voor moeten zorgen!

Op woensdag 5 september ging de eerste zogenaamde participatievergadering door over de toekomst van de Kleiputten, het gebied tussen de wijk Bosstraat en Terhagen. Een aantal leden van PVDA-Boom-Rumst waren aanwezig samen met een 80-tal andere geïnteresseerden. Ook Groen-Rumst en Groen-Boom was er en veel leden van de verschillende actiegroepen en buurtcomités. SPa bleef wijselijk weg aangezien ze op het terrein zogezegd achter de nulsanering staan maat hun lokale provinciale deputé wel mee de plannen doorvoert. Ook het gemeentebestuur van Boom gaf verstek, ze steunen de plannen niet, maar de bevolking bijstaan doen ze ook niet.

Na en tussen enkele tafelgesprekken legden de vier partners (de provincie, de Vlaamse Waterweg, de gemeente Rumst en de BAM) uit dat ze gewoon verder doen met hun plannen en dat we echte participatie niet moeten verwachten. Tot daar het slechte nieuws

Het goede nieuws is de grote eensgezindheid onder de deelnemers. Ze wilden het maximale behoud van de wilde natuur en een eerlijke participatie. Die eensgezindheid bleek al in de voorstellen die men mocht indienen en de steun aan de voorstellen. Van de 9 voorstellen  met meer dan 20 stemmen waren er 7 voor het behoud van de Kleiputten in zijn huidige vorm mits sanering van de twee storten. Ook in de meeste voorstellen met minder stemmen kwam telkens de wens naar voor om de Kleiputten in zijn wilde natuurvorm te behouden en er geen tweede Schorre, laat staan een tweede Tomorrowland van te maken. De resultaten op de participatie-avond zelf bevestigden die mening.  In de marge vernamen we overigens dat Tomorrowland wel degelijk interesse heeft om daar plaats te zoeken voor zijn campings!!

Als dus de participatie echt een kans zou krijgen, zaten we goed. Maar niets is minder waar, dat werd ons duidelijk gemaakt door de organisatoren

Kleiputten1.jpg

Om te beginnen wordt er geen rekening gehouden met de steun die bepaalde voorstellen krijgen. Het is geen stemming, het is geen referendum! De planners kiezen uit de voorstellen die zaken die in hun plannen passen.

Ten tweede werd er een lijstje voorgesteld waarover de participatie niet mag gaan: over de financiering (nochtans ons belastinggeld), over de hoeveelheid zand (nochtans de oorzaak van alle ellende), over de logistiek en de techniciteit (daarvoor zijn burgers te stom vermoedelijk), en nog over één en ander. De presentaties gingen op de website staan, maar vier dagen later is ofwel de website onbereikbaar, ofwel zijn de presentaties niet te vinden.

De kleiputten zijn een terrein van 55 ha, waarvan 10 ha moet gesaneerd worden (asbeststort en huisvuilstort). Dat is de keuze van de bewoners, 45 ha ongemoeid laten en de 10 ha met zo weinig mogelijk overlast saneren. De “partners”, zoals ze zichzelf graag noemen om duidelijk te maken dat de bewoners en gebruikers geen echte partners zijn, spreken van 39 ha die moeten ontbost en omgewoeld en buiten gebruik worden gesteld. Ze hebben plotseling veel behoefte om ook andere vervuiling aan te pakken, of hebben ze zoveel zand dat ze moeten kwijtraken? In het plan dat hun uiteindelijk voorkeur geniet gaan ze zelfs heel het terrein bedekken met één en ander.

Een ander gevaarlijk standpunt is dat ze gaan saneren door de bedekken, 2m zand, een speciale folie en dan nog eens 2m zand. Concreet betekent dat voor het asbeststort dat zich bevindt achter de even kant van de Bosstraat dat de bewoners gaan aankijken tegen een muur van 4 m zand, terwijl ze nu vanuit hun tuin of hun terras kunnen genieten van een prachtig zicht.

Door te focussen op de positieve voorstellen, willen de “partners” het echte debat omzeilen, namelijk hoe bewaren we de wilde natuur en saneren we waar nodig.

De streek beschikt al over weinig echte natuur, nu ook te Schorre meer en meer gebetonneerd wordt op maat van Tomorrowland. Onze kleiputten moeten niet dienen om miljoenen kubieke meter zand van de Oosterweelverbinding te dumpen en de bevolking ondertussen te sussen met stortsaneringen.

Als we echte participatie willen , als we willen dat de overheid rekening houdt met de wil van de overgrote meerderheid van de bevolking, zullen we het anders moeten aapakken dan door deel te nemen aan de farce van de geleide (of misleidende) participatie. PVDA-Boom-Rumst wil en zal hier samen met alle andere betrokken groepen werk van maken.

Volgende afspraak 19 september voor een andere participatie!