Stem ook voor de Provincieraad op de Boomse PVDA

Ook voor de Provincieraad vind je een Bomenaar op de PVDA-lijst. Nora Offeciers, tweede op de gemeenteraadslijst voor de PVDA, staat op de 10e plaats voor de Provincieraad.

Nora komt op voor de provincieraad uit bezorgdheid voor onze kleiputten, onze groene long van de Rupelstreek. De kleiputten zijn beide eigendom van de provincie. De putten tussen Boom en Terhagen zijn voor ongeveer 10 % een voormalige huisvuil- en asbeststort van Antwerpen. Sanering is dan ook noodzakelijk. Wie Nora kent weet dat ze al langer op de bres staat voor het behoud van de kleiputten.

 ‘Ik vecht samen met de buurt en diverse actiegroepen voor de minimale sanering (+/- 400.000 m³ grond)  met zoveel mogelijk behoud van biotoop, reliëf, milieu met een minimale boomkap.  Met de PVDA zijn we tegen de volstorting van onze kleiputten die de provincie en BAM van plan zijn. Ze willen er 4.5 miljoen m³ grond van de Oosterweelwerken dumpen. Voor ons is het duidelijk eerst mens en natuur en niet de winst,’ zo zegt Nora. ‘Schorre 1 werd door de provincie verhuurd aan Tomorrowland. Hier wil ik toezicht houden dat de eisen van de buurt gerespecteerd worden. Ook in andere bovengemeentelijke thema's die op de provincieraad behandeld worden wil ik de stem zijn van de gewone mensen. Hun noden en verwachtingen wil ik op de agenda zetten.’

De PVDA-kandidaten voor de provincieraad vind je hier.