Geslaagde Nieuwjaarsreceptie 2019 in het Boomse Feestpaleis

Op zondag 26 januari 2019 organiseerde PVDA Boom –Rumst haar tweede nieuwjaarsreceptie, ditmaal in het Boomse Feestpaleis. Net als de vorige receptie van 2018 in ’t Steencaycken verliep ook deze feestelijke bijeenkomst in een opperbeste stemming. In het Feestpaleis daagden maar liefst 110 leden en sympathisanten, een gedeeld hartverwarmend resultaat !

Veel en schoon volk op de klimaatmars en sociaal protest van zondag 2 december.

Op 2 december betoogden 75.000 mensen in Brussel en gaven een glashelder signaal
Historisch, want de grootste klimaatmars ooit in België gehouden.PVDA Boom - Rumst was natuurlijk prominent aanwezig.
Wist u dat de PVDA de groenste partij ooit is. Bij oms komen mens, dier en natuur op de eerste plaats en gaan dus voor op geldgewin.
Zingend en joelend stapten we door Brussel met een duidelijke boodschap: CHANGE THE SYSTEM TO SAVE OUR PLANET.

 

Kleiputten: Maximale steun voor minimale sanering.

Nadat reeds meer dan 500 bewoners van Boom en Terhagen schriftelijk hun steun betuigden aan de actiegroep “Red de Kleiputten”, bewezen de 110 aanwezigen op de informatieavond van 29 november dat de bezorgdheid leeft en de actiegroep een flink draagvlak heeft. De organisatoren voelen zich door de grote opkomst dan ook gesterkt in hun plannen.

 

PVDA haalt kaap van vijf procent in Boom

De PVDA nam voor het eerst deel aan de gemeenteraadsverkiezingen te Boom. De partij wist met haar authentiek links programma 5% van de Bomenaars te overtuigen. Daarmee haalt ze spijtig genoeg net geen zetel. Maar de groeitrend van authentiek links wordt ook in Boom bevestigd.

Rudy van Rompaey op ATV

Ontdek hier de 3 prioriteiten van de PVDA in Boom uitgelegd door onze lijsttrekker Rudy Van Rompaey op ATV

 

Boomse PVDA-jongeren in actie voor heropening openluchtzwembad

In aanloop naar de verkiezingen roeren ook de PVDA-jongeren zich. Zij maken van de heropening van het openluchtzwembad hun actiepunt. In de bevraging die PVDA-Boom vorig jaar organiseerde bij 825 Bomenaars was die heropening het populairste voorstel.

 

Stem ook voor de Provincieraad op de Boomse PVDA

Ook voor de Provincieraad vind je een Bomenaar op de PVDA-lijst. Nora Offeciers, tweede op de gemeenteraadslijst voor de PVDA, staat op de 10e plaats voor de Provincieraad.

Participatie over de Kleiputten? Daar zullen we zelf voor moeten zorgen!

Op woensdag 5 september ging de eerste zogenaamde participatievergadering door over de toekomst van de Kleiputten, het gebied tussen de wijk Bosstraat en Terhagen. Een aantal leden van PVDA-Boom-Rumst waren aanwezig samen met een 80-tal andere geïnteresseerden. Ook Groen-Rumst en Groen-Boom was er en veel leden van de verschillende actiegroepen en buurtcomités. SPa bleef wijselijk weg aangezien ze op het terrein zogezegd achter de nulsanering staan maat hun lokale provinciale deputé wel mee de plannen doorvoert. Ook het gemeentebestuur van Boom gaf verstek, ze steunen de plannen niet, maar de bevolking bijstaan doen ze ook niet.

Onze PVDA-Braderiestand trok ook dit jaar 2018 veel volk

Traditiegetrouw brengen de Boomse Braderijen veel volk op de been. Dat was ook zo onder het laat-zomer-zonnetje van zaterdag 1 september. De stand van PVDA- Boom-Rumst stond opgesteld vlak voor ons secretariaat op de Grote Markt, goed in het zicht van de talrijke bezoekers die er passeerden. Onder de tonen van de naoorlogse jaren ’40 muziek en de daarbij horende uitgedoste dansende koppeltjes en kermis verliep het geheel in een feestelijke sfeer …

Lekkere broodmaaltijd voor Moederdag

Lekkere broodmaaltijd voor Moederdag

Op woensdag 15 augustus ontving ons PVDA-secretariaat op de Grote Markt in Boom leden en sympathisanten ter gelegenheid van Moederdag 2018. Onze kerngroep toverde de vergaderzaal om tot gelagzaal met netjes en gezellig gedekte tafels.

 

Doe je mee?