Stem ook voor de Provincieraad op de Boomse PVDA

Ook voor de Provincieraad vind je een Bomenaar op de PVDA-lijst. Nora Offeciers, tweede op de gemeenteraadslijst voor de PVDA, staat op de 10e plaats voor de Provincieraad.

Participatie over de Kleiputten? Daar zullen we zelf voor moeten zorgen!

Op woensdag 5 september ging de eerste zogenaamde participatievergadering door over de toekomst van de Kleiputten, het gebied tussen de wijk Bosstraat en Terhagen. Een aantal leden van PVDA-Boom-Rumst waren aanwezig samen met een 80-tal andere geïnteresseerden. Ook Groen-Rumst en Groen-Boom was er en veel leden van de verschillende actiegroepen en buurtcomités. SPa bleef wijselijk weg aangezien ze op het terrein zogezegd achter de nulsanering staan maat hun lokale provinciale deputé wel mee de plannen doorvoert. Ook het gemeentebestuur van Boom gaf verstek, ze steunen de plannen niet, maar de bevolking bijstaan doen ze ook niet.

Onze PVDA-Braderiestand trok ook dit jaar 2018 veel volk

Traditiegetrouw brengen de Boomse Braderijen veel volk op de been. Dat was ook zo onder het laat-zomer-zonnetje van zaterdag 1 september. De stand van PVDA- Boom-Rumst stond opgesteld vlak voor ons secretariaat op de Grote Markt, goed in het zicht van de talrijke bezoekers die er passeerden. Onder de tonen van de naoorlogse jaren ’40 muziek en de daarbij horende uitgedoste dansende koppeltjes en kermis verliep het geheel in een feestelijke sfeer …

Lekkere broodmaaltijd voor Moederdag

Lekkere broodmaaltijd voor Moederdag

Op woensdag 15 augustus ontving ons PVDA-secretariaat op de Grote Markt in Boom leden en sympathisanten ter gelegenheid van Moederdag 2018. Onze kerngroep toverde de vergaderzaal om tot gelagzaal met netjes en gezellig gedekte tafels.

 

Geslaagde Kick Off barbecue in wijk Kruiskenslei.

Zaterdag 23 juni organiseerde de PVDA van Boom – Rumst een originele kick off van de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober.  Het werd een volkse barbecue in de wijk Kruiskenslei. De PVDA heeft grote ambities in Boom. Ze wil voor de eerste keer een verkozene halen bij de komende gemeenteraadsverkiezingen. De Rupelstreek opnieuw echt rood maken. Dat is het doel van de ploeg van PVDA-lijsttrekker en vakbondsdélégué Rudy Van Rompaey.

PVDA_BB.jpg

PVDA Boom-Rumst protesteert: De natuur eerst, niet de winst

Ondanks de gietende reden ondernam PVDA-Boom Rumst een protestactie tegen de aanpak van de sanering van deelgebied 2 (Schorre 2) die geldgewin laat voorgaan op een gezonde leefomgeving. De aanpak neemt een loopje met alle betrokken bewoners en groepen door met grote woorden inspraaktrajecten te beloven en ondertussen een samenwerkingsakkoord tekeken nog voor het eerste participatietraject start.

Red onze kleiputten

Sanering van de kleiputten van Schorre 2

In de jaren ‘70 waren er 14 erkende en diverse sluikstorten van Antwerpen op Schorre 2. Er werd huisvuil, asbest en gips (Prayon Rupel) gestort. Daardoor is het grondwater aangetast en is sanering noodzakelijk. De PVDA wil samen met de actiegroepen, waarin we ook actief zijn, een nul sanering waarbij het reliëf, fauna en flora behouden blijven. Zo blijven de kleiputten bewaard als historisch erfgoed én als groene long voor onze gemeente.

De Bomenaar koos voor aanpak armoede, schonere lucht, geen open riolen en de heropening van het openluchtzwembad.

Tussen september 2017 en februari 2018 vroegen we de Bomenaar naar zijn mening. 825 Bomenaars namen deel aan de Grote Bevraging. Wellicht de grootse politieke bevraging ooit gehouden te Boom. Je kon je mening geven over tien thema’s: armoede, groene gemeente en ruimtelijke ordening, volksgezondheid en welzijn, kinderen en jongeren, mobiliteit, wonen en leefbare gemeente, Tomorrowland, discriminatie en samenleving en democratie en participatie. De resultaten bieden veel interessante stof tot discussie en actie.

 

“Alles verandert als ook maar één mens ‘neen’ durft te zeggen”

In zijn 1 meitoespraak spreekt PVDA-voorzitter Peter Mertens zijn respect uit voor de strijd van de werkneemsters en werknemers van Lidl en looft hij de opkomende sociale lente. Hij roept iedereen op om terug ‘neen’ te durven zeggen. PVDA Boom-Rumst was erbij.

 

PVDA voert actie: Geen Open riolen meer te Boom

Op donderdag 26 april organiseerde PVDA Boom samen met de buurtbewoners van Noeveren en de Bassinstaat een verrassingsactie voor het Gemeentehuis met als slogan: 'Geen open riolen meer te Boom'. Burgemeester Jeroen Baert (N-VA) kreeg een buis voor zijn beleid.

Doe je mee?